Farnosť Budkovce
Aktuality
Strana č.5/5

Deň rodiny 20.5.2016

Každoročne sa v slovenských mestách koná podujatie „Deň rodiny“, ktoré je vyjadrením podpory a oslavou prirodzenej rodiny založenej na manželstve jedného muža a jednej ženy, ktorí s láskou prijímajú deti ako dar.
internetový článok             dňa: 17.09.2016  

Letný tábor 4. – 8. 7. 2016

Tento rok sa v našej farnosti konal už desiaty ročník Farskej stanovačky (Letného tábora). Mladí z farnosti sa na túto udalosť pripravovali už dlhší čas a to prostredníctvom stretiek, na ktorých sme plánovali a rozoberali jednotlivé časti programu pre deti.
internetový článok             dňa: 17.09.2016  

Hraná krížová cesta (2016)

Začiatkom pôstu 2016, sa stretlo pár mladých z farnosti s túžbou spraviť niečo, čo by ľudí vnieslo ešte viac do tohto času pokánia a milosti.
internetový článok             dňa: 17.09.2016  

Maľby vo farskom kostole

Krátky videoklip predstavuje vynovený interiér chrámu v Budkovciach.
internetový článok             dňa: 19.12.2015  

Video z farskej púte 7.10.2015

Video púte z Budkovskej farnosti do Litmanovej a do ružencovej záhrady vo Vyšnej Šebastovej, organizovaná ružencovým bratstvom počas sviatku ružencovej Panny Márie.
internetový článok             dňa: 08.10.2015  

Počet pridaných príspevkov: 45

Príspevky: 1-10   11-20   21-30   31-40   41-45  
Kontakt:

Farnosť Najsvätejšej Trojice
Budkovce 122

tel. 056/6493774

Reštaurovanie sochy
Sv. Jána Nepomuckého
z podprogramu 1.1 obnova kultúrnych pamiatok v sume
10 000€ v roku 2019


Dotácia z Úradu vlády SR
Úrad vlády SR prispel sumou 15000€ na opravu exteriéru farského kostola v Budkovciach.Mapa farnosti
Budkovce


Ďakujeme za Vaše
milodary.
Číslo účtu
farnosti Najsv. Trojice v
Budkovciach:
2621747528/1100
Schematizmus
Košickej arcidiecézy


Počet pridaných príspevkov: 45

Príspevky: 1-10   11-20   21-30   31-40   41-45