Farnosť Budkovce
Aktuality
Strana č.5/5
O ľudových misiách v Budkovciach na stránke redemptoristov: » odkaz na http://redemptoristi.sk/ ... «

Fotky z misií 2016 vo farnosti Budkovce

Odkaz tu: https://goo.gl/photos/VQqk1S ...
poznámka             dňa: 26.11.2016  

Stretnutie otcov vo Svite

Muži z našej farnosti sa spoločne s p. farárom Marekom Pristašom zúčastnili v sobotu 22.10.2016 celoslovenského stretnutia otcov vo Svite, ktoré bolo sprevádzané bohatým duchovným programom. Po prednáške, duchovnom zdieľaní sa otcov v skupinkách a po spoločnom obede, sme sa zúčastnili krížovej cesty, modlitby korunky Božieho milosrdenstva a omše v kostole zasvätenom sv. Jozefovi. V kostole bola tiež príležitosť na vnútornú osobnú modlitbu doprevádzanú duchovnou hudbou a možnosť pristúpiť k sv. spovedi. Bola práve spomienka na sv. Jána Pavla II a veriaci si mohli uctiť relikvie. Vďační Bohu za milosti, ktoré sme obdržali, sme sa Budkovčania vrátili domov.
galéria             dňa: 08.11.2016  

Farské stretnutie 3.9.2016

Farníci sa stretli pri spoločnom pohostení, kde sa predstavili jednotlivé filiálky a farská obec a podelili sa o skúsenosti s opravou svojich kostolov. Celé stretnutie začalo večeradlom o 11. hodine a pokračovalo svätou omšou, po ktorej sa ľudia zhromaždili na farskom dvore.
galéria             dňa: 16.10.2016  

Kostol - farnosť Budkovce

Fotografie farského kostola cez deň a v noci z rozličných časových období.

https://goo.gl/photos/7gmj3P ...
poznámka             dňa: 26.09.2016  

Znenie ružencových tajomstiev

Aktuálne znenie desiatkov a modlitieb k preddesiatkom posvätného ruženca v slovenskom jazyku.
internetový článok             dňa: 22.09.2016  

Deň rodiny 20.5.2016

Každoročne sa v slovenských mestách koná podujatie „Deň rodiny“, ktoré je vyjadrením podpory a oslavou prirodzenej rodiny založenej na manželstve jedného muža a jednej ženy, ktorí s láskou prijímajú deti ako dar.
internetový článok             dňa: 17.09.2016  

Letný tábor 4. – 8. 7. 2016

Tento rok sa v našej farnosti konal už desiaty ročník Farskej stanovačky (Letného tábora). Mladí z farnosti sa na túto udalosť pripravovali už dlhší čas a to prostredníctvom stretiek, na ktorých sme plánovali a rozoberali jednotlivé časti programu pre deti.
internetový článok             dňa: 17.09.2016  

Hraná krížová cesta (2016)

Začiatkom pôstu 2016, sa stretlo pár mladých z farnosti s túžbou spraviť niečo, čo by ľudí vnieslo ešte viac do tohto času pokánia a milosti.
internetový článok             dňa: 17.09.2016  

Počet pridaných príspevkov: 49

Príspevky: 1-10   11-20   21-30   31-40   41-49  
Kontakt:

Farnosť Najsvätejšej Trojice
Budkovce 122

tel. 056/6493774

e-mail:
budkovce@abuke.sk

Reštaurovanie sochy
Sv. Jána Nepomuckého
z podprogramu 1.1 obnova kultúrnych pamiatok v sume
10 000€ v roku 2019


Dotácia z Úradu vlády SR
Úrad vlády SR prispel sumou 15000€ na opravu exteriéru farského kostola v Budkovciach.Mapa farnosti
Budkovce


Ďakujeme za Vaše
milodary.
Číslo účtu
farnosti Najsv. Trojice v
Budkovciach:
2621747528/1100
Schematizmus
Košickej arcidiecézy


Počet pridaných príspevkov: 49

Príspevky: 1-10   11-20   21-30   31-40   41-49