Farnosť Budkovce
Aktuality
Strana č.5/5

Video z farskej púte 7.10.2015

Video púte z Budkovskej farnosti do Litmanovej a do ružencovej záhrady vo Vyšnej Šebastovej, organizovaná ružencovým bratstvom počas sviatku ružencovej Panny Márie.
internetový článok             dňa: 08.10.2015  

Počet pridaných príspevkov: 41

Príspevky: 1-10   11-20   21-30   31-40   41  
Kontakt:

Farnosť Najsvätejšej Trojice
Budkovce 122

tel. 056/6493774

Reštaurovanie sochy
Sv. Jána Nepomuckého
z podprogramu 1.1 obnova kultúrnych pamiatok v sume
10 000€ v roku 2019


Dotácia z Úradu vlády SR
Úrad vlády SR prispel sumou 15000€ na opravu exteriéru farského kostola v Budkovciach.Mapa farnosti
Budkovce


Ďakujeme za Vaše
milodary.
Číslo účtu
farnosti Najsv. Trojice v
Budkovciach:
2621747528/1100
Schematizmus
Košickej arcidiecézy


Počet pridaných príspevkov: 41

Príspevky: 1-10   11-20   21-30   31-40   41