Farnosť Budkovce
Ružencové bratstvo

Znenie ružencových tajomstiev

Aktuálne znenie desiatkov a modlitieb k preddesiatkom posvätného ruženca v slovenskom jazyku.
internetový článok             dňa: 22.09.2016  

Čo je ružencové bratstvo

Stručné informácie o jednotlivých formách ružencového bratstva
internetový článok             dňa: 05.05.2015  

Duchovná obnova v Budkovciach

V nedeľu 26.apríla 2015 sa v rímsko katolíckom farskom kostole Najsvätejšej Trojice v Budkovciach konala duchovná obnova ružencového bratstva.
internetový článok             dňa: 30.04.2015  

Ružencové bratstvo

Pri kostole Najsvätejšej Trojice v Budkovciach pôsobí Ružencové bratstvo.
internetový článok             dňa: 15.04.2013  

Počet pridaných príspevkov: 4
Kontakt:

Farnosť Najsvätejšej Trojice
Budkovce 122

tel. 056/6493774

e-mail:
budkovce@abuke.sk

Reštaurovanie sochy
Sv. Jána Nepomuckého
z podprogramu 1.1 obnova kultúrnych pamiatok v sume
10 000€ v roku 2019


Dotácia z Úradu vlády SR
Úrad vlády SR prispel sumou 15000€ na opravu exteriéru farského kostola v Budkovciach.Mapa farnosti
Budkovce


Ďakujeme za Vaše
milodary.
Číslo účtu
farnosti Najsv. Trojice v
Budkovciach:
2621747528/1100
Schematizmus
Košickej arcidiecézy


Počet pridaných príspevkov: 4