Farnosť Budkovce
Ružencové bratstvo

Znenie ružencových tajomstiev

Aktuálne znenie desiatkov a modlitieb k preddesiatkom posvätného ruženca v slovenskom jazyku.
internetový článok             dňa: 22.09.2016  

Čo je ružencové bratstvo

Stručné informácie o jednotlivých formách ružencového bratstva
internetový článok             dňa: 05.05.2015  

Duchovná obnova v Budkovciach

V nedeľu 26.apríla 2015 sa v rímsko katolíckom farskom kostole Najsvätejšej Trojice v Budkovciach konala duchovná obnova ružencového bratstva.
internetový článok             dňa: 30.04.2015  

Ružencové bratstvo

Pri kostole Najsvätejšej Trojice v Budkovciach pôsobí Ružencové bratstvo.
internetový článok             dňa: 15.04.2013  

Počet pridaných príspevkov: 4Ďakujeme za Vaše
milodary.
Číslo účtu
farnosti Najsv. Trojice v
Budkovciach:
2621747528/1100Mapa farnosti
Budkovce


Schematizmus
Košickej arcidiecézy


Počet pridaných príspevkov: 4