Farnosť Budkovce
Aktivity

Dobrá novina vo farnosti Budkovce

Aj tieto Vianoce sa naša farnosť zúčastnila koledníckej zbierky Dobrá novina. Ďakujeme všetkým deťom a mladým, ktorí boli ochotní stráviť jedno popoludnie vonku a ohlásiť radostnú zvesť všetkým. ...
internetový článok         autor príspevku: Silvia Sabolová     dňa: 12.02.2018  

1. potáborový deň na fare v Budkovciach

fotografie - 30. september 2017 - sobota
galéria             dňa: 02.10.2017  

Zvukové nahrávky misijných kázní

K dispozícii na stiahnutie vo formáte .mp3
internetový článok             dňa: 12.12.2016  

Adorácie

Adorácia je tá pravá chvíľa na stretnutie s Bohom. Popri doznievaní mládežníckych piesní a textov, či už ďakovných alebo úryvkov z písma, sa naša duša ponára do ticha a cíti sa blažená zo stretnutia s Bohom.
internetový článok             dňa: 15.04.2013  

Počet pridaných príspevkov: 4Ďakujeme za Vaše
milodary.
Číslo účtu
farnosti Najsv. Trojice v
Budkovciach:
2621747528/1100Mapa farnosti
Budkovce


Schematizmus
Košickej arcidiecézy


Počet pridaných príspevkov: 4