Farnosť Budkovce
Aktivity
Strana č.2/2

Synoda 2021 - 2023

Za synodálnu Cirkev

Diecézna fáza biskupskej synody v Košickej arcidiecéze
internetový článok             dňa: 15.05.2022  

Zbierka na pomoc ľuďom z Ukrajiny, ktorí teraz potrebujú našu pomoc

Vo svete utrpenia, ktoré vojna prináša, je našou odpoveďou solidarita a zmierenie. Vojna vyháňa z Ukrajiny tisíce ľudí, ktorí prichádzajú na Slovensko s vierou a nádejou, že im dobrí ľudia pomôžu. V Arcidiecéznej charite Košice sa snažíme pomôcť s ubytovaním, potravinovou a materiálnou pomocou. Pomôžte nám v tom v rámci ZBIERKY TRVANLIVÝCH POTRAVÍN, DROGÉRIE A ZAKLADNÝCH ŽIVOTNÝCH POTRIEB. Produkty budeme distribuovať rodinám, ktoré opustili svoje domovy pre vojenský konflikt. ...
internetový článok             dňa: 26.02.2022  

Národné stretnutie mládeže T22

Národné stretnutie mládeže T22 sa uskutoční v dňoch 28.-31.7.2022 v Trenčíne. Všetky potrebné informácie nájdete na narodnestretnutiemladeze.sk
Prihlasovanie sa začína už v tomto mesiaci február od 22.2.2022, kedy cena pre mladých bude najlacnejšia 22 eur na osobu na celý čas samotného stretnutia pre prvých 222 prihlásených. Po tomto termíne už bude cena vyššia. Každý účastník sa musí zaregistrovať na tejto stránke. Prosím, povzbuďte mladých k účasti na tomto Národnom stretnutí mládeže, čo je vlastne vzdialenou prípravou na Svetové dni mládeže v Lisabone v lete 2023. ...

internetový článok             dňa: 19.02.2022  

Ďakovná púť do Ríma - letecky z Košíc

Slovenskí biskupi pozývajú veriacich na púť do Ríma, na ktorej chcú spoločne poďakovať za minuloročnú návštevu pápeža Františka na Slovensku (12.-15. september 2021). Audiencia pre slovenských pútnikov u Svätého Otca bude vo Vatikáne v sobotu 30. apríla 2022. Košická arcidiecéza ponúka možnosť zúčastniť sa ďakovnej púte letecky v termíne 28. – 30. apríl 2022. V cene 550,- eur je zahrnutá letenka, servisné poplatky, transfer z letiska a na letisko v Ríme, 2 x hotelové ubytovanie s raňajkami, pešo dostupná stanica metra, audio-sprievodca v Ríme, cestovné lístky na metro, duchovný doprovod, sprievodca.

Aktuálne podmienky vstupu do Talianska možno nájsť na webovej stránke ministerstva zahraničných vecí SR.

Tešíme sa na vás a na spoločné stretnutie so Svätým Otcom.
internetový článok             dňa: 16.02.2022  

Loretánske litánie

s doplnenými invokáciami
súbor             dňa: 13.07.2021  

Litánie k úcte svätého Jozefa, ženícha preblahoslavenej Panny Márie

litánie k svätému Jozefovi s doplnenými invokáciami
internetový článok             dňa: 11.07.2021  

Dobrá novina vo farnosti Budkovce

Aj tieto Vianoce sa naša farnosť zúčastnila koledníckej zbierky Dobrá novina. Ďakujeme všetkým deťom a mladým, ktorí boli ochotní stráviť jedno popoludnie vonku a ohlásiť radostnú zvesť všetkým. ...
internetový článok         autor príspevku: Silvia Sabolová     dňa: 12.02.2018  

1. potáborový deň na fare v Budkovciach

fotografie - 30. september 2017 - sobota
galéria             dňa: 02.10.2017  

Zvukové nahrávky misijných kázní

K dispozícii na stiahnutie vo formáte .mp3
internetový článok             dňa: 12.12.2016  

Adorácie

Adorácia je tá pravá chvíľa na stretnutie s Bohom. Popri doznievaní mládežníckych piesní a textov, či už ďakovných alebo úryvkov z písma, sa naša duša ponára do ticha a cíti sa blažená zo stretnutia s Bohom.
internetový článok             dňa: 15.04.2013  

Počet pridaných príspevkov: 20

Príspevky: 1-10   11-20  
Kontakt:

Farnosť Najsvätejšej Trojice
Budkovce 122

tel. 056/6493774

e-mail:
budkovce@abuke.sk

Reštaurovanie sochy
Sv. Jána Nepomuckého
z podprogramu 1.1 obnova kultúrnych pamiatok v sume
10 000€ v roku 2019


Dotácia z Úradu vlády SR
Úrad vlády SR prispel sumou 15000€ na opravu exteriéru farského kostola v Budkovciach.Mapa farnosti
Budkovce


Ďakujeme za Vaše
milodary.
Číslo účtu
farnosti Najsv. Trojice v
Budkovciach:
2621747528/1100
Schematizmus
Košickej arcidiecézy


Počet pridaných príspevkov: 20

Príspevky: 1-10   11-20