Farnosť Budkovce
Fotky - externe

Fotky z misií 2016 vo farnosti Budkovce

Odkaz tu: https://goo.gl/photos/VQqk1S ...
poznámka             dňa: 26.11.2016  

Kostol - farnosť Budkovce

Fotografie farského kostola cez deň a v noci z rozličných časových období.

https://goo.gl/photos/7gmj3P ...
poznámka             dňa: 26.09.2016  

Fotografie

Púť Čičmany, Velehrad, Nitra ... (2. - 5. august 2013)
https://plus.google.com/ ...

Farský futbal (29. jún 2013)
https://plus.google.com/ ...

Tábor 2013 (8. - 12. júl 2013)
https://plus.google.com/ ...
poznámka             dňa: 14.08.2013  

Majales

odkaz: https://plus.google.com/ph ...
poznámka             dňa: 29.07.2012  

Tatry 2011

https://plus.google.com/pho ...
poznámka             dňa: 29.07.2012  

Púť Lurdy Fatima

https://plus.google.com/phot ...
poznámka             dňa: 29.07.2012  

Fotky z tábora

Pozri odkaz: https://plus.google.com/ ...
poznámka             dňa: 21.07.2012  

Počet pridaných príspevkov: 7
Kontakt:

Farnosť Najsvätejšej Trojice
Budkovce 122

tel. 056/6493774

e-mail:
budkovce@abuke.sk

Reštaurovanie sochy
Sv. Jána Nepomuckého
z podprogramu 1.1 obnova kultúrnych pamiatok v sume
10 000€ v roku 2019


Dotácia z Úradu vlády SR
Úrad vlády SR prispel sumou 15000€ na opravu exteriéru farského kostola v Budkovciach.Mapa farnosti
Budkovce


Ďakujeme za Vaše
milodary.
Číslo účtu
farnosti Najsv. Trojice v
Budkovciach:
2621747528/1100
Schematizmus
Košickej arcidiecézy


Počet pridaných príspevkov: 7