Farnosť Budkovce
Oznamy

15. cezročný týždeň, rok C

Farské oznamy na dni 15. júl 2019 - 21. júl 2019
súbor             dňa: 14.07.2019  

Budkovce - rozpis čítaní

28. jún 2019 - 15. august 2019
Prehľad čítaní na stránke lc.kbs.sk
súbor             dňa: 27.06.2019  

Počet pridaných príspevkov: 2Ďakujeme za Vaše
milodary.
Číslo účtu
farnosti Najsv. Trojice v
Budkovciach:
2621747528/1100Mapa farnosti
Budkovce


Schematizmus
Košickej arcidiecézy


Počet pridaných príspevkov: 2