Farnosť Budkovce
Oznamy

Oznam pre členov Ružencového bratstva v Budkovciach

Ružencové tajomstvá sa meniť nebudú. Naďalej sa modlíme tie, čo máme doma.
poznámka         autor príspevku: Horliteľka RB     dňa: 28.03.2020  

Nariadenie

Z nariadenia arcibiskupa Bernarda Bobera zo dňa 25.3.2020 bolo vysluhovanie sviatosti zmierenia a eucharistie obmedzené iba na nevyhnutné prípady. Z tohto dôvodu rušíme aj ohlásené spovedanie v celej našej farnosti v nasledujúcich dňoch. Marek Pristaš, farár.
poznámka         autor príspevku: Marek Pristaš, farár     dňa: 25.03.2020  

4. pôstny týždeň, rok A

Farské oznamy na dni 23. marec 2020 - 29. marec 2020

Omše bez účasti ľudu
súbor             dňa: 22.03.2020  

Opatrenie

Biskupi rozhodli, že verejné bohoslužby sa nebudú sláviť až do 31. marca

poznámka             dňa: 20.03.2020  

Opatrenie

Od 10. 3. do 23. 3. 2020 sa nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby z nariadenia Konferencie biskupov. Kvôli tomuto opatreniu aj v našej farnosti budú bohoslužby bez účasti ľudu, teda v prázdnom kostole. Ohlásené úmysly budú vo vyhlásenom čase kňazom odslúžené.
Marek Pristaš, farár.
poznámka             dňa: 10.03.2020  

Počet pridaných príspevkov: 5
Kontakt:

Farnosť Najsvätejšej Trojice
Budkovce 122

tel. 056/6493774

Reštaurovanie sochy
Sv. Jána Nepomuckého
z podprogramu 1.1 obnova kultúrnych pamiatok v sume
10 000€ v roku 2019


Dotácia z Úradu vlády SR
Úrad vlády SR prispel sumou 15000€ na opravu exteriéru farského kostola v Budkovciach.Mapa farnosti
Budkovce


Ďakujeme za Vaše
milodary.
Číslo účtu
farnosti Najsv. Trojice v
Budkovciach:
2621747528/1100
Schematizmus
Košickej arcidiecézy


Počet pridaných príspevkov: 5