Farnosť Budkovce
Oznamy

24. cezročný týždeň, rok C

Farské oznamy na dni 16. september 2019 - 22. september 2019
súbor             dňa: 15.09.2019  

Budkovce - rozpis čítaní

18. august 2019 - 20. október 2019
Prehľad čítaní na stránke lc.kbs.sk
súbor             dňa: 20.08.2019  

Počet pridaných príspevkov: 2Ďakujeme za Vaše
milodary.
Číslo účtu
farnosti Najsv. Trojice v
Budkovciach:
2621747528/1100Mapa farnosti
Budkovce


Schematizmus
Košickej arcidiecézy


Počet pridaných príspevkov: 2