Farnosť Budkovce
Oznamy

33. cezročný týždeň, rok C

Farské oznamy na dni 18. november 2019 - 24. november 2019
súbor             dňa: 17.11.2019  

Budkovce - rozpis čítaní

27. október 2019 - 15. december 2019
Prehľad čítaní na stránke lc.kbs.sk
súbor             dňa: 29.10.2019  

Počet pridaných príspevkov: 2Ďakujeme za Vaše
milodary.
Číslo účtu
farnosti Najsv. Trojice v
Budkovciach:
2621747528/1100Mapa farnosti
Budkovce


Schematizmus
Košickej arcidiecézy


Počet pridaných príspevkov: 2