Farnosť Budkovce
Oznamy
Strana č.1/3

Farské oznamy

Farské oznamy na dni 15. júl 2024 - 21. júl 2024
súbor             dňa: 14.07.2024  

Budkovce - rozpis čítaní

16. jún 2024 - 11. august 2024
Prehľad čítaní na stránke lc.kbs.sk
súbor             dňa: 30.06.2024  

Info o koledníckej zbierke 25.12.2023

súbor             dňa: 07.01.2024  

Vianočné predstavenie

Deti a mladí z farnosti si pre Vás pripravili vianočné predstavenie, ktoré sa bude konať na prvý sviatok vianočný (25.12. Narodenie Pána) – Pondelok, so začiatkom o 15:00 hod. vo farskom kostole v Budkovciach. Počas vystúpenia bude aj možnosť finančne prispieť pre deti v Afrike cez dobročinnú zbierku – Dobrá novina. Škatuľka s označením bude pripravená vo farskom kostole počas vystúpenia detí a mladých. Tešíme sa na Vás.
súbor             dňa: 23.12.2023  

Rozpis čítaní

17. december 2023 - 21. január 2024
Prehľad čítaní na stránke lc.kbs.sk
súbor             dňa: 17.12.2023  

Farský deň rodiny

2. júl 2023 o 14:00
súbor             dňa: 30.06.2023  

Oznámenie o primíciách

súbor             dňa: 12.06.2023  
Moderovaná adorácia, ktorá mala byť vo Štvrtok 15.12.22, sa ruší.

Ankine soboty

Farnosť Pavlovce nad Uhom a Pastoračné centrum Anny Kolesárovej Vysoká nad Uhom pozývajú na pútnické soboty v dňoch
22. október 2022 a 26. november 2022.
súbor             dňa: 23.10.2022  

Odvolanie dišpenzu

Dekrét o odvolaní dišpenzu, ktorým boli veriaci oslobodení od svätej omše v nedeľu a v prikázaný sviatok

...
Týmto dekrétom s účinnosťou od 1. marca 2022 odvolávam dišpenz, ktorý oslobodzoval našich veriacich od povinnosti zúčastniť sa na svätej omši v nedeľu a v prikázaný sviatok.
...
súbor             dňa: 27.02.2022  

Počet pridaných príspevkov: 23

Príspevky: 1-10   11-20   21-23  
Kontakt:

Farnosť Najsvätejšej Trojice
Budkovce 122

tel. 056/6493774

e-mail:
budkovce@abuke.sk

Reštaurovanie sochy
Sv. Jána Nepomuckého
z podprogramu 1.1 obnova kultúrnych pamiatok v sume
10 000€ v roku 2019


Dotácia z Úradu vlády SR
Úrad vlády SR prispel sumou 15000€ na opravu exteriéru farského kostola v Budkovciach.Mapa farnosti
Budkovce


Ďakujeme za Vaše
milodary.
Číslo účtu
farnosti Najsv. Trojice v
Budkovciach:
2621747528/1100
Schematizmus
Košickej arcidiecézy


Počet pridaných príspevkov: 23

Príspevky: 1-10   11-20   21-23