Farnosť Budkovce
Oznamy

2. cezročný týždeň, rok A

Farské oznamy na dni 20. január 2020 - 26. január 2020
súbor             dňa: 19.01.2020  

Budkovce - rozpis čítaní

22. december 2019 - 2. február 2020
Prehľad čítaní na stránke lc.kbs.sk
súbor             dňa: 21.12.2019  

Počet pridaných príspevkov: 2Reštaurovanie sochy
Sv. Jána Nepomuckého
z podprogramu 1.1 obnova kultúrnych pamiatok v sume
10 000€ v roku 2019
Mapa farnosti
Budkovce


Ďakujeme za Vaše
milodary.
Číslo účtu
farnosti Najsv. Trojice v
Budkovciach:
2621747528/1100
Schematizmus
Košickej arcidiecézy


Počet pridaných príspevkov: 2