Farnosť Budkovce
Oznamy

5. veľkonočný týždeň, rok C

Farské oznamy na dni 20. máj 2019 - 26. máj 2019
súbor             dňa: 19.05.2019  

Budkovce - rozpis čítaní

28. apríl 2019 - 23. jún 2019
Prehľad čítaní na stránke lc.kbs.sk
súbor             dňa: 25.04.2019  

Počet pridaných príspevkov: 2Ďakujeme za Vaše
milodary.
Číslo účtu
farnosti Najsv. Trojice v
Budkovciach:
2621747528/1100Mapa farnosti
Budkovce


Schematizmus
Košickej arcidiecézy


Počet pridaných príspevkov: 2