Farnosť Budkovce
Budkovce

Kostol - farnosť Budkovce

Fotografie farského kostola cez deň a v noci z rozličných časových období.

https://goo.gl/photos/7gmj3P ...
poznámka             dňa: 26.09.2016  

Počet pridaných príspevkov: 1Ďakujeme za Vaše
milodary.
Číslo účtu
farnosti Najsv. Trojice v
Budkovciach:
2621747528/1100Mapa farnosti
Budkovce


Schematizmus
Košickej arcidiecézy


Počet pridaných príspevkov: 1