Farnosť Budkovce
Odkazy

Kresťanské média

Televízia, rozhlas, časopisy
internetový článok             dňa: 30.04.2015  

Počet pridaných príspevkov: 1Ďakujeme za Vaše
milodary.
Číslo účtu
farnosti Najsv. Trojice v
Budkovciach:
2621747528/1100Mapa farnosti
Budkovce


Schematizmus
Košickej arcidiecézy


Počet pridaných príspevkov: 1