Farnosť Budkovce
Odkazy

Kresťanské média

Televízia, rozhlas, časopisy
internetový článok             dňa: 30.04.2015  

Počet pridaných príspevkov: 1Reštaurovanie sochy
Sv. Jána Nepomuckého
z podprogramu 1.1 obnova kultúrnych pamiatok v sume
10 000€ v roku 2019
Mapa farnosti
Budkovce


Ďakujeme za Vaše
milodary.
Číslo účtu
farnosti Najsv. Trojice v
Budkovciach:
2621747528/1100
Schematizmus
Košickej arcidiecézy


Počet pridaných príspevkov: 1