Farnosť Budkovce
Videá

Videá z misií vo farnosti

Krátky zostrih z misijných dní v Budkovciach (2016) (8:53)
Zostrih zo záverečnej misijnej omše 20.11.2016 (52:39)
internetový článok             dňa: 12.12.2016  

Maľby vo farskom kostole

Krátky videoklip predstavuje vynovený interiér chrámu v Budkovciach.
internetový článok             dňa: 19.12.2015  

Video z farskej púte 7.10.2015

Video púte z Budkovskej farnosti do Litmanovej a do ružencovej záhrady vo Vyšnej Šebastovej, organizovaná ružencovým bratstvom počas sviatku ružencovej Panny Márie.
internetový článok             dňa: 08.10.2015  

Birmovanie 26.9.2015

Záznam z birmovania v našej farnosti
internetový článok             dňa: 07.10.2015  

Farský futbal 5.9.2015

Kratšie video na Youtube z farského futbalu (5.9.2015 sobota o 10:00 na školskom ihrisku) v Budkovciach na adrese:

https://youtu.be/qj3rTQ_b-vc

aj v rozlíšení 1280x720 50p.
poznámka             dňa: 12.10.2015  

Posviacka farského kostola

Na Youtube si môžete pozrieť kratšie 20 minútové video z posviacky pevného oltára a farského kostola, ktorá sa uskutočnila dňa 27.10.2012 v sobotu o 10 hodine. Je k dispozícii aj v rozlíšení 1280x720p.

http://www.youtube.com/watch?v=5YT5tiz8iTU
poznámka             dňa: 03.11.2012  

Táborový videoklip 2012

video tu: https://plus.google.com/ ...
poznámka             dňa: 25.07.2012  

Počet pridaných príspevkov: 7
Kontakt:

Farnosť Najsvätejšej Trojice
Budkovce 122

tel. 056/6493774

e-mail:
budkovce@abuke.sk

Reštaurovanie sochy
Sv. Jána Nepomuckého
z podprogramu 1.1 obnova kultúrnych pamiatok v sume
10 000€ v roku 2019


Dotácia z Úradu vlády SR
Úrad vlády SR prispel sumou 15000€ na opravu exteriéru farského kostola v Budkovciach.Mapa farnosti
Budkovce


Ďakujeme za Vaše
milodary.
Číslo účtu
farnosti Najsv. Trojice v
Budkovciach:
2621747528/1100
Schematizmus
Košickej arcidiecézy


Počet pridaných príspevkov: 7