Farnosť Budkovce
Zemplínske Kopčany

Žiadne príspevky k dispozíciiĎakujeme za Vaše
milodary.
Číslo účtu
farnosti Najsv. Trojice v
Budkovciach:
2621747528/1100Mapa farnosti
Budkovce


Schematizmus
Košickej arcidiecézy


Žiadne príspevky k dispozícii