Farnosť Budkovce
Aktuality
Strana č.3/4

Fotky - púť do Poľska 2017

galéria             dňa: 17.06.2017  

Detské stretká

galéria             dňa: 10.02.2017  

Zvukové nahrávky misijných kázní

K dispozícii na stiahnutie vo formáte .mp3
internetový článok             dňa: 12.12.2016  

Videá z misií vo farnosti

Krátky zostrih z misijných dní v Budkovciach (2016) (8:53)
Zostrih zo záverečnej misijnej omše 20.11.2016 (52:39)
internetový článok             dňa: 12.12.2016  

Sv. Mikuláš (2016)

galéria             dňa: 09.12.2016  

Začali Misie v nás

Misie nekončia, oni začínajú. Asi takto ukončil páter Michal Zamkovský v nedeľu celý misijný týždeň. Všetci tušíme o čo ide. Misie u nás neskončili, práve naopak, len začali. ...
internetový článok             dňa: 05.12.2016  
O ľudových misiách v Budkovciach na stránke redemptoristov: » odkaz na http://redemptoristi.sk/ ... «

Fotky z misií 2016 vo farnosti Budkovce

Odkaz tu: https://goo.gl/photos/VQqk1S ...
poznámka             dňa: 26.11.2016  

Stretnutie otcov vo Svite

Muži z našej farnosti sa spoločne s p. farárom Marekom Pristašom zúčastnili v sobotu 22.10.2016 celoslovenského stretnutia otcov vo Svite, ktoré bolo sprevádzané bohatým duchovným programom. Po prednáške, duchovnom zdieľaní sa otcov v skupinkách a po spoločnom obede, sme sa zúčastnili krížovej cesty, modlitby korunky Božieho milosrdenstva a omše v kostole zasvätenom sv. Jozefovi. V kostole bola tiež príležitosť na vnútornú osobnú modlitbu doprevádzanú duchovnou hudbou a možnosť pristúpiť k sv. spovedi. Bola práve spomienka na sv. Jána Pavla II a veriaci si mohli uctiť relikvie. Vďační Bohu za milosti, ktoré sme obdržali, sme sa Budkovčania vrátili domov.
galéria             dňa: 08.11.2016  

Počet pridaných príspevkov: 38

Príspevky: 1-10   11-20   21-30   31-38  Ďakujeme za Vaše
milodary.
Číslo účtu
farnosti Najsv. Trojice v
Budkovciach:
2621747528/1100Mapa farnosti
Budkovce


Schematizmus
Košickej arcidiecézy


Počet pridaných príspevkov: 38

Príspevky: 1-10   11-20   21-30   31-38