Farnosť Budkovce
Aktuality
Strana č.3/4

Povedz mi to s láskou...

... Tento rok bol iný. Veď každý rok je iný. Teraz bolo veľa detí, ale menej tých, ktorí na poriadok dozerali. A tak sme si zvolili heslo: POVEDZ MI TO S LÁSKOU. Nie, neboli sme z toho rovno svätcami, ale cítili sme, že láska je všemocným kľúčom na otvorenie mnohých sŕdc. ... (Farský tábor 2017)
internetový článok             dňa: 18.09.2017  

Púť do Poľska 2017

... Vo štvrtok sme boli v pútnickom mestečku Ludzmierz, tam sme slávili sv.omšu s Poliakmi v plnej bazilike a potom sv.ruženec v ružencovej záhrade, večer sme už boli ubytovaní v karmelitánskom kláštore vo Wadowiciach. ...
internetový článok             dňa: 17.06.2017  

Fotky - púť do Poľska 2017

galéria             dňa: 17.06.2017  

Detské stretká

galéria             dňa: 10.02.2017  

Zvukové nahrávky misijných kázní

K dispozícii na stiahnutie vo formáte .mp3
internetový článok             dňa: 12.12.2016  

Videá z misií vo farnosti

Krátky zostrih z misijných dní v Budkovciach (2016) (8:53)
Zostrih zo záverečnej misijnej omše 20.11.2016 (52:39)
internetový článok             dňa: 12.12.2016  

Sv. Mikuláš (2016)

galéria             dňa: 09.12.2016  

Začali Misie v nás

Misie nekončia, oni začínajú. Asi takto ukončil páter Michal Zamkovský v nedeľu celý misijný týždeň. Všetci tušíme o čo ide. Misie u nás neskončili, práve naopak, len začali. ...
internetový článok             dňa: 05.12.2016  
O ľudových misiách v Budkovciach na stránke redemptoristov: » odkaz na http://redemptoristi.sk/ ... «

Počet pridaných príspevkov: 40

Príspevky: 1-10   11-20   21-30   31-40  Ďakujeme za Vaše
milodary.
Číslo účtu
farnosti Najsv. Trojice v
Budkovciach:
2621747528/1100Mapa farnosti
Budkovce


Schematizmus
Košickej arcidiecézy


Počet pridaných príspevkov: 40

Príspevky: 1-10   11-20   21-30   31-40