Farnosť Budkovce
Aktuality
Strana č.3/5

Národné stretnutie mládeže T22

Národné stretnutie mládeže T22 sa uskutoční v dňoch 28.-31.7.2022 v Trenčíne. Všetky potrebné informácie nájdete na narodnestretnutiemladeze.sk
Prihlasovanie sa začína už v tomto mesiaci február od 22.2.2022, kedy cena pre mladých bude najlacnejšia 22 eur na osobu na celý čas samotného stretnutia pre prvých 222 prihlásených. Po tomto termíne už bude cena vyššia. Každý účastník sa musí zaregistrovať na tejto stránke. Prosím, povzbuďte mladých k účasti na tomto Národnom stretnutí mládeže, čo je vlastne vzdialenou prípravou na Svetové dni mládeže v Lisabone v lete 2023. ...

internetový článok             dňa: 19.02.2022  

Ďakovná púť do Ríma - letecky z Košíc

Slovenskí biskupi pozývajú veriacich na púť do Ríma, na ktorej chcú spoločne poďakovať za minuloročnú návštevu pápeža Františka na Slovensku (12.-15. september 2021). Audiencia pre slovenských pútnikov u Svätého Otca bude vo Vatikáne v sobotu 30. apríla 2022. Košická arcidiecéza ponúka možnosť zúčastniť sa ďakovnej púte letecky v termíne 28. – 30. apríl 2022. V cene 550,- eur je zahrnutá letenka, servisné poplatky, transfer z letiska a na letisko v Ríme, 2 x hotelové ubytovanie s raňajkami, pešo dostupná stanica metra, audio-sprievodca v Ríme, cestovné lístky na metro, duchovný doprovod, sprievodca.

Aktuálne podmienky vstupu do Talianska možno nájsť na webovej stránke ministerstva zahraničných vecí SR.

Tešíme sa na vás a na spoločné stretnutie so Svätým Otcom.
internetový článok             dňa: 16.02.2022  

Vianoce 2021

V betlehemskom dieťati Boh je s nami a my máme byť s ním. Jednak priamo, jednak cez našich blížnych.

Požehnané Vianoce a šťastný nový rok všetkým farníkom a ľuďom dobrej vôle, praje farár Viliam.
súbor             dňa: 25.12.2021  

Pastiersky list KBS na 1. adventnú nedeľu 2021

» Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska na Prvú adventnú nedeľu 2021 «
poznámka             dňa: 27.11.2021  

Platné opatrenia podľa covid semafóra

» Covid automat na TKKBS «
poznámka             dňa: 21.09.2021  

Dekrét o oslobodení od účasti na sv.omši

s platnosťou od 18. septembra 2021 až do odvolania

... pre veriacich vo farnostiach Košickej arcidiecézy pokiaľ sa nachádzajú podľa platného COVID automatu v 1. až 3. stupni ohrozenia a účasť na eucharistickom slávení nie je možná pre limitovaný počet veriacich na bohoslužbe. ...
súbor             dňa: 21.09.2021  

Ďakovanie za úrodu (2021)

Počas jesenných kántrových dní bolo v našej farnosti požehnanie úrody, za ktorú veriaci ďakovali Pánu Bohu.
internetový článok             dňa: 19.09.2021  

Požehnávanie kvetov a bylín vo farskom kostole

Budkovce 15.8.2021
súbor             dňa: 16.08.2021  

K návšteve Svätého Otca publikovala KBS oficiálnu webovú stránku

V rámci príprav návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku (12.-15. septembra 2021) zverejnila Konferencia biskupov Slovenska oficiálnu webovú stránku, prostredníctvom ktorej bude poskytovať informácie k apoštolskej ceste.

odkaz na stránku: www.navstevapapeza.sk
poznámka             dňa: 31.07.2021  

Litánie k úcte svätého Jozefa, ženícha preblahoslavenej Panny Márie

litánie k svätému Jozefovi s doplnenými invokáciami
internetový článok             dňa: 11.07.2021  

Počet pridaných príspevkov: 49

Príspevky: 1-10   11-20   21-30   31-40   41-49  
Kontakt:

Farnosť Najsvätejšej Trojice
Budkovce 122

tel. 056/6493774

e-mail:
budkovce@abuke.sk

Reštaurovanie sochy
Sv. Jána Nepomuckého
z podprogramu 1.1 obnova kultúrnych pamiatok v sume
10 000€ v roku 2019


Dotácia z Úradu vlády SR
Úrad vlády SR prispel sumou 15000€ na opravu exteriéru farského kostola v Budkovciach.Mapa farnosti
Budkovce


Ďakujeme za Vaše
milodary.
Číslo účtu
farnosti Najsv. Trojice v
Budkovciach:
2621747528/1100
Schematizmus
Košickej arcidiecézy


Počet pridaných príspevkov: 49

Príspevky: 1-10   11-20   21-30   31-40   41-49