Farnosť Budkovce
Aktuality
Strana č.1/5

Farské oznamy

Farské oznamy na dni 27. marec 2023 - 02. apríl 2023
súbor             dňa: 26.03.2023  

Moderovaná adorácia

30.03.2023 vo farskom kostole v Budkovciach o 18:00
súbor             dňa: 26.03.2023  

Krížová cesta

Spoločenstvo mladých vo farnosti Budkovce vás pozýva na Hranú tieňovú krížovú cestu dňa 02.04.2023 (Palmová Nedeľa) vo farskom kostole o 18:00.
súbor             dňa: 26.03.2023  

Ankine soboty

Farnosť Pavlovce nad Uhom a Pastoračné centrum Anny Kolesárovej Vysoká nad Uhom pozývajú na pútnické soboty.
súbor             dňa: 27.03.2023  

Rozpis čítaní - Budkovce

12. február 2023 - 26. marec 2023
Prehľad čítaní na stránke lc.kbs.sk
súbor             dňa: 17.02.2023  

Zúčastnili sme sa na Stretnutí chrámových hudobníkov v Košiciach

Arcidiecézne stretnutie chrámových hudobníkov v Košiciach bolo pre nás úžasným zážitkom, posunulo nás všetkých k lepšiemu a kvalitnejšiemu výkonu. ...
internetový článok         autor príspevku: PaedDr. Otília Sabolová     dňa: 14.11.2022  

Adorácia

štvrtok 10.11.2022 o 18:00 vo farskom kostole v Budkovciach
súbor             dňa: 06.11.2022  

Adorácia mladých za mladých

štvrtok 20.10.2022 o 19:00 vo farskom kostole v Budkovciach
súbor             dňa: 16.10.2022  

Synoda 2021 - 2023

Za synodálnu Cirkev

Diecézna fáza biskupskej synody v Košickej arcidiecéze
internetový článok             dňa: 15.05.2022  

Adorácia 17.3.2022

galéria             dňa: 30.03.2022  

Počet pridaných príspevkov: 49

Príspevky: 1-10   11-20   21-30   31-40   41-49  
Kontakt:

Farnosť Najsvätejšej Trojice
Budkovce 122

tel. 056/6493774

e-mail:
budkovce@abuke.sk

Reštaurovanie sochy
Sv. Jána Nepomuckého
z podprogramu 1.1 obnova kultúrnych pamiatok v sume
10 000€ v roku 2019


Dotácia z Úradu vlády SR
Úrad vlády SR prispel sumou 15000€ na opravu exteriéru farského kostola v Budkovciach.Mapa farnosti
Budkovce


Ďakujeme za Vaše
milodary.
Číslo účtu
farnosti Najsv. Trojice v
Budkovciach:
2621747528/1100
Schematizmus
Košickej arcidiecézy


Počet pridaných príspevkov: 49

Príspevky: 1-10   11-20   21-30   31-40   41-49