Farnosť Budkovce
Aktuality
Strana č.1/5

13. cezročný týždeň, rok A

Farské oznamy na dni 29. jún 2020 - 05. júl 2020
súbor             dňa: 28.06.2020  

Budkovce - rozpis čítaní

17. máj 2020 - 29. jún 2020
Prehľad čítaní na stránke lc.kbs.sk
súbor             dňa: 19.05.2020  

Inštrukcie k verejným bohoslužbám vo farnosti Budkovce

Bratia a sestry, po rozhodnutí krízového štábu a biskupskej konferencie, prijmite tieto inštrukcie:

- Sväté omše budú v tomto týždni podľa oznamov na tejto stránke
- Pred vstupom do kostola je každý povinný: mať rúško na tvári, dezinfikovať ruky dezinfekčným prostriedkom pripraveným pri všetkých vstupoch do kostolov, dodržiavať minimálne dvojmetrové odstupy aj v exteriéroch.
- V kostole obsadiť LEN miesta na sedenie, ktoré sú vyznačené! Keďže počet miest vnútri je obmedzený, vonku dodržiavajte dvojmetrové odstupy.
- Kostoly budú otvorené tesne pred začatím sv. omše, to znamená že ľudové pobožnosti, ani sv. ruženec, nebudú.
- Stále platí dišpenz od nedeľnej účasti na sv. omšiach, preto na sv. prijímanie môžete pristupovať bez bezprostrednej spovede. O spovedaní Vás budem priebežne informovať. Sv. prijímanie dostane každý na ruku podľa inštrukcií ktoré Vám dám počas najbližších sv. omší.

Marek Pristaš, farár

poznámka         autor príspevku: Marek Pristaš, farár     dňa: 05.05.2020  

Požehnanie veľkonočného jedla v rodinách

V našich farnostiach je zaužívaný dlhodobý zvyk nechať si po skončení pôstneho obdobia požehnať veľkonočné jedlá. Vzhľadom na platné opatrenia súvisiace so šírením nebezpečnej nákazy, spoločné žehnanie jedál v tomto roku nahradí modlitba požehnania v rodine, ktorú vykoná otec alebo matka. (súbor vo vnútri článku)
internetový článok             dňa: 06.04.2020  

Liturgia domácej cirkvi

Táto liturgia sa odporúča veriacim k domácemu sláveniu počas Veľkonočného Trojdnia biskupmi Slovenska, keďže v kostoloch ju spoločne sláviť nemôžeme. Prosím, vytlačte si ju, ponúknite aj známym, susedom, rodinám. K dispozícii je aj na fare, aj v predsieni budkovského kostola. (súbor vo vnútri článku)
internetový článok             dňa: 30.03.2020  

Oznam

V prípade duchovnej núdze, ak potrebujete kňazskú službu ohľadom sviatosti zmierenia, alebo inú, pri dodržaní hygienických nariadení, som Vám k dispozícii na fare. Najlepšie je zavolať a dohodnúť osobne. Marek Pristaš, farár.
poznámka         autor príspevku: Marek Pristaš, farár     dňa: 29.03.2020  

Oznam pre členov Ružencového bratstva v Budkovciach

Ružencové tajomstvá sa meniť nebudú. Naďalej sa modlíme tie, čo máme doma.
poznámka         autor príspevku: Horliteľka RB     dňa: 28.03.2020  

Farský tábor 2019

...Po odovzdaní šatiek príslušných farieb odštartovala naša farská stanovačka plná hier, smiechu, modlitieb a zábavy. ...
internetový článok         autor príspevku: Denisa Dorčáková     dňa: 20.08.2019  

Farský tábor 2019

galéria             dňa: 20.08.2019  

1.sväté prijímanie (2019)

... Dátum 19.5.2019 sa v ich srdiečkach otvorených pre Ježiša zapíše veľkými číslicami. Práve v tento krásny, slnečný a oslavný deň naše ratolesti, do svojich sŕdc odetých v bielom, prijali Ježiša ...
internetový článok         autor príspevku: Denisa Dorčáková     dňa: 20.08.2019  

Počet pridaných príspevkov: 45

Príspevky: 1-10   11-20   21-30   31-40   41-45  
Kontakt:

Farnosť Najsvätejšej Trojice
Budkovce 122

tel. 056/6493774

Reštaurovanie sochy
Sv. Jána Nepomuckého
z podprogramu 1.1 obnova kultúrnych pamiatok v sume
10 000€ v roku 2019


Dotácia z Úradu vlády SR
Úrad vlády SR prispel sumou 15000€ na opravu exteriéru farského kostola v Budkovciach.Mapa farnosti
Budkovce


Ďakujeme za Vaše
milodary.
Číslo účtu
farnosti Najsv. Trojice v
Budkovciach:
2621747528/1100
Schematizmus
Košickej arcidiecézyLiturgické čítania na dnes

Počet pridaných príspevkov: 45

Príspevky: 1-10   11-20   21-30   31-40   41-45