Farnosť Budkovce
Fotky na stránke
Strana č.2/2

Fotky - púť do Poľska 2017

galéria             dňa: 17.06.2017  

Sv. Mikuláš (2016)

galéria             dňa: 09.12.2016  

Stretnutie otcov vo Svite

Muži z našej farnosti sa spoločne s p. farárom Marekom Pristašom zúčastnili v sobotu 22.10.2016 celoslovenského stretnutia otcov vo Svite, ktoré bolo sprevádzané bohatým duchovným programom. Po prednáške, duchovnom zdieľaní sa otcov v skupinkách a po spoločnom obede, sme sa zúčastnili krížovej cesty, modlitby korunky Božieho milosrdenstva a omše v kostole zasvätenom sv. Jozefovi. V kostole bola tiež príležitosť na vnútornú osobnú modlitbu doprevádzanú duchovnou hudbou a možnosť pristúpiť k sv. spovedi. Bola práve spomienka na sv. Jána Pavla II a veriaci si mohli uctiť relikvie. Vďační Bohu za milosti, ktoré sme obdržali, sme sa Budkovčania vrátili domov.
galéria             dňa: 08.11.2016  

Farské stretnutie 3.9.2016

Farníci sa stretli pri spoločnom pohostení, kde sa predstavili jednotlivé filiálky a farská obec a podelili sa o skúsenosti s opravou svojich kostolov. Celé stretnutie začalo večeradlom o 11. hodine a pokračovalo svätou omšou, po ktorej sa ľudia zhromaždili na farskom dvore.
galéria             dňa: 16.10.2016  

Počet pridaných príspevkov: 14

Príspevky: 1-10   11-14  
Kontakt:

Farnosť Najsvätejšej Trojice
Budkovce 122

tel. 056/6493774

e-mail:
budkovce@abuke.sk

Reštaurovanie sochy
Sv. Jána Nepomuckého
z podprogramu 1.1 obnova kultúrnych pamiatok v sume
10 000€ v roku 2019


Dotácia z Úradu vlády SR
Úrad vlády SR prispel sumou 15000€ na opravu exteriéru farského kostola v Budkovciach.Mapa farnosti
Budkovce


Ďakujeme za Vaše
milodary.
Číslo účtu
farnosti Najsv. Trojice v
Budkovciach:
2621747528/1100
Schematizmus
Košickej arcidiecézy


Počet pridaných príspevkov: 14

Príspevky: 1-10   11-14