aktuality    

Strana č.1/3


2. cezročný týždeň v roku B

Farské oznamy na dni 15. január 2018 - 21. január 2018

súbor     dňa: 14.01.2018 (1)  Svätý Mikuláš

patrí medzi najobľúbenejších svätcov. Jeho povesť divotvorcu spôsobila, že sa stal viacnásobným patrónom. Za svojho ochrancu ho pokladá Rusko, mnohé mestá nesú tiež jeho meno, napr. St. Nicholas v Anglicku či Liptovský Mikuláš alebo Borský Mikuláš na Slovensku. 
Chceš poznať aj TY jeho príbeh? Klikni na celý článok! 

internetový článok     dňa: 04.12.2017 (1)  Noc na fare - 2017


Prvá noc na fare za nami
   Piatok 20.10. sa stal dňom, kedy výhercovia 1. Potaborového dňa nocovali na fare. Obláčiky a slniečka sa po výdatnej večeri a mafinách zabávali pri rôznych aktivitach, ktore pre ne vymysleli animátori - múmiu, kvíz v kostole, hľadanie filmových dvojíc, lúhovanie čaju, stoličkový tanec, spev táborovej hymny, karaoke, hra Mince... Deti sa vybláznili v módnej prehliadke,  naháňali sa s vankúšmi, strašili sa v nočnej hre, dali si namalovat tváre -a niektori aj telo.... Nakreslili si ruky so svojim menom, súťazili s novinami... Bolo toho veľa, ale deti sa nevzdávali, boli úplne super. Ako výhra boli rôzne druhy lízatiek, ktoré všetkým chutili. Boli súťaže, hry, kvízy, tiché, veselé a niektoré až bláznivé. Deti všetko vydržali... Ráno po veľmi krátkej noci boli pasovaní za superfarníkov a dostali - opäť lízatká a pochvalný list spolu s raňajkami...
      Veríme, že odchádzali nevyspaté, ale spokojné, vybláznené a unavené,  plné zážitkov.  Animátori boli skvelí, plní nápadov a zodpovední... Tešíme sa na ďalšie potáborové zážitky.. 

galéria     dňa: 24.10.2017 (1)  1. potáborový deň na fare v Budkovciach

fotografie - 30. september 2017 - sobota

galéria     dňa: 02.10.2017 (1)  farský tábor 2017

galéria     dňa: 27.09.2017 (1)  Povedz mi to s láskou...

... Tento rok bol iný. Veď každý rok je iný. Teraz bolo veľa detí, ale menej tých, ktorí na poriadok dozerali. A tak sme si zvolili heslo: POVEDZ MI TO S LÁSKOU. Nie, neboli sme z toho rovno svätcami, ale cítili sme, že láska je všemocným kľúčom na otvorenie mnohých sŕdc. ... (Farský tábor 2017)

internetový článok     dňa: 18.09.2017 (1)  Púť do Poľska 2017

... Vo štvrtok sme boli v pútnickom mestečku Ludzmierz, tam sme slávili sv.omšu s Poliakmi v plnej bazilike a potom sv.ruženec v ružencovej záhrade, večer sme už boli ubytovaní v karmelitánskom kláštore vo Wadowiciach. ...

internetový článok     dňa: 17.06.2017 (1)  Fotky - púť do Poľska 2017

galéria     dňa: 17.06.2017 (1)  O modlitbách matiek a modlitbách otcov

Doma je doma (1104) - Modlitby matiek - relácia Tv Lux (19.02.2017)

Doma je doma (1112) - Modlitby otcov - relácia Tv Lux (05.03.2017)

poznámka     dňa: 20.03.2017 (1)  Detské stretká

galéria     dňa: 10.02.2017 (3)  

Ďakujeme za Vaše
milodary.
Číslo účtu
farnosti Najsv. Trojice v
Budkovciach:
2621747528/1100Mapa farnosti
Budkovce


Schematizmus
Košickej arcidiecézy


Počet pridaných príspevkov: 25

Príspevky: 1-10   11-20   21-25